Αγγλικός όρος

laparoscopic laser cholecystectomy

Ορισμός

Η αφαίρεση της χοληδόχου κύστης, χρησιμοποιώντας laser ως τμητικό εργαλείο, εφαρμοζόμενο λαπαροσκοπικά. Αυτή η διαδικασία μπορεί να είναι ακατάλληλη για ασθενείς με βαριά, οξεία χολοκυστίτιδα, ψηλαφήσιμη χοληδόχο κύστη ή ενδείξεις της παρουσίας λίθου στον κοινό χοληφόρο πόρο. Η χρήση laser έναντι ενδοσκοπικού ηλεκτροχειρουργικού εργαλείου εναπόκειται στις προτιμήσεις του χειρουργού.

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ: Ο νοσηλευτής ή ο χειρουργός εξηγεί στον ασθενή ότι αυτός ο τύπος χειρουργικής δεν θα χρησιμοποιηθεί εάν ο ασθενής είναι έγκυος, ή υπέστη εκτεταμένη κοιλιακή επέμβαση (εξαιτίας ανησυχιών για συμφύσεις), πάσχει από βαριά οξεία χολοκυστίτιδα, έχει ενδείξεις παρουσίας λίθου στον κοινό χοληφόρο πόρο ή πρόβλημα αιμορραγίας. Ενημερώνεται επίσης ο ασθενής, ότι χρησιμοποιώντας την ενδοσκοπική τεχνική, ο χειρουργός θα μπορέσει να αφαιρέσει τη χοληδόχο κύστη χωρίς να δημιουργήσει ουλές, καθώς θα υπάρχουν μόνο τέσσερις μικρές οπές, ελαττώνοντας τον κίνδυνο για επιπλοκές των τραυμάτων (π.χ., μόλυνση, αιμάτωμα, διαχωρισμός). Ελαττώνεται επίσης ο κίνδυνος άλλων επιπλοκών όπως η πνευμονία, η θρομβοφλεβίτιδα, η κατακράτηση ούρων και ο παραλυτικός ειλεός, επειδή η διαδικασία επιτρέπει την πρώιμη κινητοποίηση και αποφεύγει τη χρήση παρεντερικής αναλγησίας. Συνήθως, είναι ευχάριστο για τους ασθενείς να γνωρίζουν ότι θα νιώσουν λιγότερο πόνο και ακινησία, ότι θα χρειασθούν λιγότερη αναλγησία, ότι θα τους δοθεί εξιτήριο την ίδια ή την επόμενη ημέρα και θα είναι έτοιμοι να επιστρέψουν στις συνήθεις δραστηριότητές τους (περιλαμβανομένης και της εργασίας τους) εντός 3 με 7 ημερών. Εξηγείται η προεγχειρητική προετοιμασία, η οποία είναι συνήθως όμοια με οποιαδήποτε άλλη χειρουργική επέμβαση στην κοιλιά.

Μετεγχειρητικά, ο ασθενής σταθεροποιείται με μια σύντομη παραμονή στη μονάδα αυξημένης φροντίδας και κατόπιν μεταφέρεται σε μία μονάδα χειρουργικής παρακολούθησης. Προσφέρονται στον ασθενή μόνο υγρά. Αποφεύγονται τα ανθρακούχα αναψυκτικά επειδή μπορεί να προκαλέσουν διαστολή και κοιλιακή δυσφορία. Εάν ο ασθενής ανέχεται τα υγρά, απομακρύνεται ο ενδοφλέβιος καθετήρας και προσφέρεται στον ασθενή μια κανονική δίαιτα. Χορηγούνται αναλγητικά ως ενδείκνυται μόλις ο ασθενής είναι ικανός να λάβει υγρά. Χορηγούνται παρεντερικώς ναρκωτικά (που μπορούν να επιφέρουν απάθεια, διαταραχές στις κενώσεις-δυσκοιλιότητα, ή/και έμεση) μόνο εάν ο ασθενής εξακολουθεί να αισθάνεται πόνο μετά τη χορήγηση αναλγητικού. Από τη στιγμή που ο ασθενής αισθάνεται άνετα, υποβοηθείται να περπατήσει, καθώς η έγκαιρη βάδιση επιταχύνει την ανάρρωση. Συνήθως, ο ασθενής είναι σε πλήρη εγρήγορση και περπατά εντός 3 ως 4 ωρών από την άφιξη του στη μονάδα. Εάν αισθάνεται πόνο στον ώμο, μπορεί να εφαρμοσθεί στην περιοχή θερμό επίθεμα. Παρ όλα αυτά, ο χειρουργός συνήθως απομακρύνει το διοξείδιο του άνθρακα κατά το πέρας της διαδικασίας ώστε να αποφευχθεί αυτό το πρόβλημα. Ο νοσηλευτής αξιολογεί την ικανότητα του ασθενούς για εξιτήριο, η οποία συνήθως μπορεί να επιτραπεί εάν ο ασθενής είναι απύρετος, περπατά, τρώει, έχει κανονικές κενώσεις και παρουσιάζει σταθερά ζωτικά σημεία χωρίς ενδείξεις αιμορραγίας ή διαρροής χολής. Προκειμένου να εξετασθούν οι ανωτέρω κίνδυνοι, παρακολουθείται ο ασθενής για έντονο πόνο και ευαισθησία στο δεξί, ανώτερο τεταρτημόριο, αύξηση της σκληρότητας της κοιλιάς, διαρροή εκκρίματος με το χρώμα της χολής από τη θέση παρακέντησης, ελάττωση της πίεσης του αίματος και αυξημένο καρδιακό ρυθμό.

Ο ασθενής καθοδηγείται να διατηρεί τους επιδέσμους που καλύπτουν τη θέση της παρακέντησης καθαρούς και στεγνούς. Μπορεί να τους αφαιρέσει την επομένη και να πάρει το λουτρό του ως συνήθως. Πιθανότατα, ο ασθενής θα χρειασθεί πολύ λίγη αναλγησία, παρ' όλα αυτά του χορηγείται συνταγή για χρήση εάν κριθεί απαραίτητο. Υπενθυμίζεται σε αυτόν να ρυθμίσει τη δραστηριότητά του σύμφωνα με τα ενεργειακά του επίπεδα. Ενώ δεν απαιτείται ιδιαίτερη δίαιτα, ίσως ο ασθενής να χρειάζεται να αποφύγει την υπερβολική κατανάλωση λιπών και τροφών που φέρνουν αέρια επί 4 έως 6 εβδομάδες. Πρέπει να επιστρέψει στον χειρουργό για την μετέπειτα αξιολόγησή του ως ενδείκνυται και να αναφέρει οποιαδήποτε παρουσία εμέ-των, κοιλιακής διάτασης, σημεία μόλυνσης και νέο πόνο ή επιδείνωση προυπάρχοντος πόνου.

Εάν ο ασθενής απαιτεί μια κοιλιακή προσέγγιση, μπορεί να τοποθετηθεί ρινογαστρικός σωλήνας προκειμένου να παροχετεύει το στομάχι και να προλαμβάνει την κοιλιακή διάταση. Μπορεί να τοποθετηθεί μία παροχέτευση σωλήνα T μέσω κοιλιακής θέσης εισόδου. Ο σάκος παροχέτευσης του σωλήνα T θα διατηρηθεί στο επίπεδο της κοιλιάς του ασθενούς, προκειμένου να αποφευχθεί η υπερβολική παροχέτευση. Όταν παρουσιασθούν εντερικοί ήχοι (σε 2 με 3 ημέρες), αφαιρείται ο ρινογαστρικός σωλήνας και ξεκινά δίαιτα με υγρά μόνο. Η δίαιτα προχωρεί αργά στο βαθμό που είναι ανεκτή και τοποθετείται ο σωλήνας T για μια ώρα πριν και μετά από κάθε γεύμα ως ενδείκνυται προκειμένου να επιτρέψει στη χολή να υποβοηθήσει στην πέψη. Ελέγχεται η θέση και βατότητα του σωλήνα T προκειμένου να προληφθεί η απόφραξή του από την παροχέτευση χολής. Παρακολουθούνται σημεία συνδρόμου μετα χολοκυστεκτομής (πυρετός, κοιλιακός πόνος, και ίκτερος). Ο ασθενής λαμβάνει φάρμακα για τον πόνο ως ενδείκνυται. Ο νοσηλευτής και ο αναπνευστικός θεραπευτής υποστηρίζουν την τομή και τον ασθενή ώστε να επιτρέψουν τη βαθιά αναπνοή, το βήχα και τη χρήση εισπνευστικής γυμναστικής με σπιρομετρία κάθε 3 με 4 ώρες. Εάν ο ασθενής εξέλθει με τον σωλήνα T τοποθετημένο, του/ της υποδεικνύεται πώς να φροντίζει το εξάρτημα και την πληγή και του υπενθυμίζεται να επισκέπτεται το χειρουργό σύμφωνα με τις οδηγίες. Προειδοποιείται ο ασθενής να αναφέρει αμέσως οποιαδήποτε σημεία χολικής απόφραξης, όπως πυρετό, ίκτερο, κνησμό, αυξημένο πόνο, σκούρα ούρα και κόπρανα στο χρώμα του πηλού.

Κύριος όρος

cholecystectomy