Αγγλικός όρος

laparotomy

Ορισμός

Το χειρουργικό άνοιγμα της κοιλιάς.

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ: Προεγχειρητική: Προσδιορίζονται οι γνώσεις του ασθενούς αναφορικά με την επέμβαση, διασαφηνίζονται οι παρανοήσεις και αποκτάται ενυπόγραφη συγκατάθεση μετά από ενημέρωση. Διεξάγεται μια βασική εκτίμηση όλων των συστημάτων του οργανισμού. Ο ασθενής ενθαρρύνεται να εκφράσει αισθήματα και ανησυχίες και προσφέρεται καθησυχασμός. Η προεγχειρητική ενημέρωση θα πρέπει να εστιάζεται στην επεξήγηση της επέμβασης, στην μετεγχειρητική φροντίδα και στο τι αναμένεται να αισθάνεται ο ασθενής κατά την διάρκεια της επέμβασης. Η προετοιμασία του σώματος του ασθενούς διεξάγεται σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ινστιτούτου ή του χειρουργού αναφορικά με τη δίαιτα, το ξύρισμα της κοιλίας και του εφηβαίου, κλύσμα, ντους και συλλογή δειγμάτων ούρων. Εφαρμόζονται αντιθρομβωτικά φάρμακα και αντιεμβολικά μέτρα όπως παραγγέλνονται.

Μετεγχειρητική: Παρακολουθούνται τα ζωτικά σημεία και η κατάσταση της επίδεσης· η τελευταία περιλαμβάνει έλεγχο για διαρροές και την παρουσία κολπικής αιμορραγίας, εάν χρειάζεται. Η κατάσταση του αερισμού εκτιμάται με ακρόαση για πρόσθετους ή μειωμένους αναπνευστικούς ήχους, και παρέχεται αναπνευστική υγιεινή (βαθιά αναπνοή, βήχας, σπιρομέτρηση με υποκίνηση του ασθενούς, στοματική υγιεινή και επανατοποθέτηση) όπως προσδιορίζεται από την απόκριση του ασθενή. Η νοσηλεύτρια βοηθά τον ασθενή στη χρήση των μη-επεμβατικών μέτρων για την ανακούφιση του άλγους και των χορηγηθέντων αναλγητικών ή παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα της αναλγησίας που ελέγχεται από τον ασθενή. Παρακολουθείται το ισοζύγιο των υγρών και χορηγείται η θεραπεία υποκατάστασης υγρών και ηλεκτρολυτών που έχει παραγγελθεί. Ο ασθενής ενθαρρύνεται να κενωθεί μετά το χειρουργείο· η κύστη εκτιμάται για διάταση, που θα μπορούσε να υποδεικνύει κατακράτηση ούρων, και εφαρμόζεται καθετήρας μόνο όταν τα υπόλοιπα μέτρα αποτύχουν. Γίνεται ακρόαση της κοιλίας για επανεμφάνιση των εντερικών ήχων, και γίνεται έναρξη δίαιτας υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες και βιταμίνη C, και πολλά υγρά όπως έχει παραγγελθεί. Ενθαρρύνεται η κινητοποίηση των ποδιών, το γύρισμα και η πρώιμη κινητοποίηση, ώστε να προωθηθεί η γαστρενετερική δραστηριότητα και να αποτραπεί η φλεβική θρόμβωση. Το προσωπικό του νοσοκομείου εκκινεί ένα πρόγραμμα πρώιμου εξιτηρίου, το οποίο περιλαμβάνει τη διεξαγωγή εκπαίδευσης του ασθενούς, εστιάζοντας στη φροντίδα της τομής, στην αναφορά των επιπλοκών και στη συνέχιση και τους περιορισμούς των δραστηριοτήτων· τον διακανονισμό ενός παραπεμπτικού για οικιακή περίθαλψη όπως κρίνεται απαραίτητο· και διασφαλίζοντας ότι ο ασθενής έχει προγραμματίσει (και σχεδιάζει να τηρήσει) μια επίσκεψη παρακολούθησης με τον χειρουργό.

Συνώνυμο

celiotomy