Αγγλικός όρος

respiratory frequency to tidal volume ratio

Ορισμός

Στο μηχανικό αερισμό, η μέτρηση της ταχύτητας και του βάθους της αυθόρμητης αναπνοής, που χρησιμοποιείται στην αξιολόγηση της εξάρτησης του ασθενή από το μηχανικό αερισμό. Όσο υψηλότερος είναι ο λόγος, τόσο μικρότερη η πιθανότητα να είναι ο ασθενής σε θέση να αναπνέει, χωρίς τη βοήθεια μηχανικού αερισμού.

Συντομογραφία

f/VT