Αγγλικός όρος

erythema infectiosum

Ορισμός

Ήπια, μέτρια μεταδοτική νόσος που παρατηρείται συνηθέστερα σε παιδιά σχολικής ηλικίας.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Ο αιτιολογικός παράγοντας είναι ο ανθρώπινος παρβοϊός Β19. Η μετάδοση πιστεύεται ότι γίνεται μέσω των αναπνευστικών εκκρίσεων από μολυσμένα άτομα. Ωστόσο, μπορεί να υπάρξει μετάδοση από τη μητέρα στο έμβρυο και να οδηγήσει σε αιμολυτική νόσο του νεογνού.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: Οι ασθενείς εμφανίζουν μια σύντομη, ελαφριά νόσο. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πυρετό, κακουχία, κεφαλαλγία και κνησμό. Το χαρακτηριστικό ερύθημα εμφανίζεται περίπου 10 ημέρες αργότερα. Η ερυθρότητα του προσώπου προσομοιάζει με αυτή που εμφανίζεται όταν χαστουκίζεται το πρόσωπο του παιδιού, αν και απουσιάζει η περιστοματική ερυθρότητα. Αρκετές ημέρες μετά την εμφάνιση του αρχικού ερυθήματος, ένα λιγότερο ευδιάκριτο εξάνθημα μπορεί να εμφανισθεί στα άκρα και στον κορμό. Το εξάνθημα συνήθως υποχωρεί εντός μιας εβδομάδας, μπορεί όμως να επιμένει για αρκετές εβδομάδες εφόσον ο ασθενής εκτίθεται στο κρύο, στη ζέστη, άσκηση ή στρες. Οι ενήλικες μπορεί να εκδηλώσουν αρθραλγία και αρθρίτιδα, μολονότι τα συμπτώματα αυτά είναι σπάνια στα παιδιά. Επιπλέον, μπορεί να εμφανιστούν ήπια παροδική αναιμία, θρομβοκυττοπενία και λευκοπενία.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ: Οι περισσότεροι ασθενείς δεν χρειάζονται κάποια ειδική θεραπεία. Ασθενείς με συνυπάρχουσα χρόνια αιμολυτική αναιμία μπορεί να εκδηλώσουν παροδικές απλαστικές κρίσεις (TAC). Οι ασθενείς αυτοί πρέπει να προειδοποιούνται για τον κίνδυνο από τη λοίμωξη με τον παρβοϊό Β19, να ενημερώνονται για τα πρώιμα σημεία και συμπτώματα και να συμβουλεύονται να αναζητούν άμεσα ιατρική βοήθεια σε υπόνοια έκθεσης στον ιό. Οι ασθενείς με TAC μπορεί να αναπτύξουν απειλητική για τη ζωή αναιμία που απαιτεί άμεσα μετάγγιση αίματος ή μερική αφαιμαξομετάγγιση.

Συνώνυμο

fifth disease

Κύριος όρος

erythema