Αγγλικός όρος

infective endocarditis

Ορισμός

Ενδοκαρδίτιδα που οφείλεται σε μικροοργανισμούς, π.χ. οποιοδήποτε στέλεχος στρεπτόκοκκου η σταφυλόκοκκου, τα είδη του Haemophilus η άλλων HACEK βακτηρίων (π.χ. Actinobacillus actinomycetem comitans, Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens και Kingella kingae), εντερικά βακτήρια, ρικέτσιες, χλαμύδια η μύκητες. Παραδοσιακά, η λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα έχει ταξινομηθεί ως οξεία, όταν η νόσος εμφανίζει απότομη έναρξη, οφειλόμενη σε καθετήρες, όταν το υπεύθυνο μικρόβιο έχει φθάσει στην καρδιά μέσω ενός καθετήρα, με αρνητική καλλιέργεια όταν το ηχοκαρδιογράφημα αποκαλύπτει εκβλαστήσεις και πληρούνται και άλλα κριτήρια της νόσου, αλλά ο υπεύθυνος μικροοργανισμός δεν απομονώνεται στις καλλιέργειες αίματος, προσθετική, όταν εμφανίζεται μετά από εμφύτευση προσθετικής καρδιακής βαλβίδας, δεξιά, όταν εμφανίζεται στην τριγλώχινα η στην πνευμονική βαλβίδα και υποξεία, όταν εκδηλώνεται μετά από αρκετές εβδομάδες η μήνες από την εμφάνιση ανορεξίας, χαμηλής πυρετικής κίνησης και κακουχίας. Στις ΗΠΑ, οι άνδρες πάσχουν πιο συχνά από τις γυναίκες.

Ασθενείς με ιστορικό κατάχρησης ναρκωτικών ουσιών, σακχαρώδους διαβήτη, ανοσοκαταστολής η ρευματικής καρδιακής νόσου είναι πιο πιθανό να νοσήσουν απ ό,τι άλλα άτομα.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: Ασθενείς με υποξεία λοιμώδη ενδοκαρδίτιδα μπορεί να εμφανίζουν ασαφή συμπτώματα, όπως χαμηλή πυρετική κίνηση, ανορεξία, κακουχία και μυαλγίες. Ασθενείς με οξεία λοιμώδη ενδοκαρδίτιδα παρουσιάζουν συχνά υψηλό πυρετό, καταβολή, ρίγη και εφιδρώσεις, δυσκαμψία στις αρθρώσεις η οσφυαλγία, συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας (ιδίως αν η λοίμωξη έχει παραμορφώσει πλήρως μια καρδιακή βαλβίδα η τις προσφύσεις της), καρδιακό αποκλεισμό (εάν η λοίμωξη έχει διαβρώσει το σύστημα αγωγής της καρδιάς), συμπτώματα από την εξάπλωση της λοίμωξης στους πνεύμονες η στις μήνιγγες (π.χ. βήχας, κεφαλαλγία, αυχενική δυσκαμψία η σύγχυση), συμπτώματα εγκεφαλικού επεισοδίου, νεφρικής ανεπάρκειας, εξανθήματα (όπως πετέχειες) η άλλα ευρήματα. Τα σημεία της νόσου περιλαμβάνουν πυρετό, καρδιακά φυσήματα η οζώδεις βλάβες στα χέρια και στα πόδια (οζίδια του Osler και βλάβες του Janeway). Σε μερικούς ασθενείς παρατηρούνται βαμβακόμορφες κηλίδες στον αμφιβληστροειδή (κηλίδες του Roth).

ΔΙΑΓΝΩΣΗ: Οι καλλιέργειες αίματος, ειδικά όταν αποβαίνουν σταθερώς θετικές, θέτουν τη βάση για τη διάγνωση της λοιμώδους ενδοκαρδίτιδας. Τα σύγχρονα κριτήρια για τη διάγνωση περιλαμβάνουν επίσης την οπτική επιβεβαίωση των ενδοκαρδιακών βλαβών με το υπερηχογράφημα, την ύπαρξη και άλλων διαταραχών, όπως εμμένοντες πυρετοί σε άτομο που έχει γνωστό ιστορικό ενδοφλέβιας χρήσης ουσιών η προσθετικής καρδιακής βαλβίδας, σηπτικά έμβολα στους πνεύμονες η άλλα όργανα και χαρακτηριστικά ευρήματα από το δέρμα. Μερικές φορές, σε άτομα που καταλήγουν από εμπύρετη νόσο ανακαλύπτονται λοιμώδεις εκβλαστήσεις στις καρδιακές βαλβίδες κατά τη νεκροτομή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ: Η λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα είναι θανατηφόρα στο 10- 25% των περιπτώσεων. Ο θάνατος είναι πιο πιθανό να επέλθει σε ασθενείς που έχουν υποστεί εγκεφαλικά έμφρακτα από σηπτικά έμβολα η σε ασθενείς που αναπτύσσουν συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια. Οι ασθενείς με δεξιά ενδοκαρδίτιδα έχουν καλύτερη πρόγνωση απ ότι ασθενείς με άλλες μορφές της νόσου.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ: Πολλοί ασθενείς αναρρώνουν μετά από μακροχρόνια θεραπεία με ενδοφλέβια χορήγηση αντιβιοτικών. Μερικοί (π.χ. αυτοί με καρδιακή ανεπάρκεια η σοβαρές βλάβες στην καρδιά) μπορεί να χρειαστεί να υποβληθούν σε επέμβαση για αντικατάσταση των προσβεβλημένων βαλβίδων η για αφαίρεση των αποστημάτων από το μυοκάρδιο.

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ: Κατά την οξεία φάση της νόσου, οι ασθενείς παρακολουθούνται για σημεία καρδιακής ανεπάρκειας (π.χ. ρόγχοι, οίδημα, μεταβολές η εμφάνιση νέου καρδιακού φυσήματος), εγκεφαλικών εμφράκτων (π.χ. παράλυση, αφασία, μεταβολές του επιπέδου συνείδησης) και έμβολα στους νεφρούς (π.χ. μείωση της αποβολής ούρων, αιματουρία) ή στο σπλήνα (π.χ. άλγος στο αριστερό άνω τεταρτημόριο της κοιλίας). Λαμβάνονται τακτικά καλλιέργειες αίματος για να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα της αντιβιοτικής θεραπείας. Γίνονται παθητικές και ενεργητικές ασκήσεις των άκρων για διατήρηση του μυϊκού τόνου ώσπου να μπορέσει να εφαρμοστεί ένα ήπιο, προοδευτικά αυξανόμενης έντασης πρόγραμμα άσκησης που δεν επιβαρύνει το καρδιακό φορτίο.

Συντομογραφία

IE

Κύριος όρος

endocarditis