Αγγλικός όρος

infectious colitis

Ορισμός

Φλεγμονή του κόλου, προκαλούμενη από λοιμογόνους οργανισμούς όπως οι αμοιβάδες, τα βακτήρια και τα πρωτόζωα. Μπορεί να προκληθεί από ποικιλία παθογόνων, περιλαμβανομένων των Campylobacter, Cryptosporidium, Escherichia coli, Entamoeba histolytica, Giardia, Salmonella και Shigella.

Κύριος όρος

colitis