Αγγλικός όρος

bladder infection

Ορισμός

Λοίμωξη του κατώτερου ουροποιητικού, η οποία προκαλείται από gram-αρνητικά βακτήρια, όπως η Escherichia coli, τα είδη Klebsiella ή ψευδομονάδας, ενώ περιστασιακά μπορεί να προκληθεί και από θετικά κατά gram βακτήρια, όπως οι εντερόκοκκοι.