Αγγλικός όρος

lochia

Ορισμός

Το επιλόχειο έκκριμα αίματος, βλέννης και ιστών από τη μήτρα. Καθώς εξελίσσεται η φυσιολογική αυτολυτική διαδικασία επούλωσης, ο χαρακτήρας του εκκρίματος εξελίσσεται σε τρία στάδια:

1) αιματηρά λόχια· για τις πρώτες 2 έως 4 ημέρες, το έκκριμα έχει σαφή αιματηρή χροιά,
2) ορώδη λόχια· μεταξύ της 7ης και 10ης ημέρας, η γυναίκα εμφανίζει συνήθως ένα ορώδες ροδόχρουν έκκριμα,
3) λευκά λόχια· περί τη 10η ημέρα μετά τον τοκετό, το έκκριμα καθίσταται λευκό. Μια έντονη οσμή υποδεικνύει μόλυνση με σαπροφυτικούς οργανισμούς.

Ετυμολογία

Ελλ. lochia

Υπώνυμος όρος

lochia alba
ochia cruenta
lochia purulenta
lochia rubra
lochia serosa