Αγγλικός όρος

mastectomy

Ορισμός

Χειρουργική αφαίρεση του μαστού. Η επέμβαση εκτελείται συνήθως σαν θεραπεία ή προφύλαξη έναντι του καρκίνου του μαστού και μπορεί να είναι θεραπευτική σε περισσότερες από 9θ% των περιπτώσεων, στις οποίες η νόσος είναι ιστολογικά μη διηθητική και μακροσκοπικά περιορισμένη στο μαστό. Σε ασθενείς με πιο εκτεταμένη νόσο, είναι μέρος της συνολικής θεραπευτικής στρατηγικής για τον καρκίνο του μαστού, η οποία μπορεί επίσης να περιλαμβάνει χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία και/ ή ορμονική θεραπεία. Η ριζική μαστεκτομή (δεν εκτελείται πλέον) περιελάμβανε την αφαίρεση του μαζικού ιστού, καθώς και του μείζονος θωρακικού μυός, της θωρακικής περιτονίας, του περιεχομένου της μασχάλης, της θηλής και της θηλαίας άλω. Στην τροποποιημένη ριζική μαστεκτομή, η θωρακική περιτονία αφαιρείται, αλλά ο μείζον θωρακικός μυς παραμένει ανέπαφος. Η υπόλοιπη εγχείρηση προσομοιάζει στη ριζική μαστεκτομή. Στην απλή μαστεκτομή, αφαιρούνται μόνο ο μαζικός ιστός, η θωρακική περιτονία, η θηλή, η θηλαία άλως και το μασχαλιαίο λίπος. Στην αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού, επειδή καμία από αυτές τις τεχνικές δεν έχει αποδειχθεί ανώτερη της ογκεκτομής, ακολουθούμενη από ακτινοθεραπεία, οι προτιμήσεις της ασθενούς και του θεράποντος ιατρού συχνά καθορίζουν τη θεραπεία που χρησιμοποιείται. Η μαστεκτομή προτιμάται ακόμα για κάποιες ασθενείς με καρκίνο του μαστού (π.χ., έγκυες γυναίκες), οι οποίες δεν πρέπει να λάβουν ακτινοθεραπεία.

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ: Η ασθενής ενθαρρύνεται να συζητάει τις θεραπευτικές επιλογές. Παρακολουθούνται τα ζωτικά σημεία και η ποσότητα και τα χαρακτηριστικά της παροχέτευσης της πληγής. Μετεγχειρητικά, η ασθενής τοποθετείται με το άνω άκρο της προσβεβλημένης πλευράς ανασηκωμένο σε ένα μαξιλάρι μέχρι να αφαιρεθούν οι παροχετεύσεις. Η ενεργητική και παθητική άσκηση του άνω άκρου ενθαρρύνεται για να εμποδίσει τη σύσπαση της άρθρωσης και τη βράχυνση των μυών. Τα αναλγητικά φάρμακα χορηγούνται, όπως έχουν οριστεί. Προσφέρεται υποστήριξη για να βοηθήσει την ασθενή και τη οικογένεια να αντεπεξέλθουν στη διάγνωση και την επακόλουθη θλίψη και να προσαρμοστούν σε αλλαγές στην εικόνα και την αντίληψη του εαυτού. Η ασθενής διδάσκεται προληπτικά μέτρα για το λεμφοίδημα και της προσφέρονται πληροφορίες για τις μαστικές προσθέσεις και το επανορθωτικό χειρουργείο.

Ετυμολογία

[Eλλ. mastos, μαστός + ektome, εκτομή]

Υπώνυμος όρος

preventive mastectomy
prophylactic mastectomy
radical mastectomy
simple mastectomy