Αγγλικός όρος

black eye

Ορισμός

Μελανή εκχύμωση και οίδημα των βλεφάρων και των γύρω ιστών του οφθαλμού εξαιτίας τραυματισμού.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ: Η εφαρμογή παγοκύστεων κατά τη διάρκεια του πρώτου 24ώρου θα αποτρέψει το σχηματισμό οιδήματος. Η εφαρμογή θερμών επιθεμάτων μετά την πρώτη ημέρα βοηθά στην απορρόφηση των υγρών που προκαλούν διαταραχή στον χρωματισμό.

Κύριος όρος

eye