Αγγλικός όρος

in situ melanoma

Ορισμός

Ένα επιφανειακό μελάνωμα, το οποίο δεν έχει ακόμα εισβάλει σε βαθιές στοιβάδες του δέρματος ή διασπαρθεί σε τοπικούς ή απομακρυσμένους ιστούς.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ: Η βλάβη θα πρέπει να αφαιρείται από έμπειρο χειρουργό.

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ: Οι ασθενείς με διαγνωσμένο μελάνωμα in situ χρειάζονται προσεκτική παρακολούθηση για τυχόν υποτροπές, διασπορά του όγκου ή συσχέτιση με άλλους καρκίνους του δέρματος.

Κύριος όρος

melanoma