Αγγλικός όρος

otitis media with effusion

Ορισμός

Η παρουσία υγρού στο μέσο ους χωρίς σημεία ή συμπτώματα οξείας λοίμωξης. Αυτό προκαλεί σύσπαση του τυμπάνου. Κατά την εξέταση, ένα υδραερικό επίπεδο μπορεί να παρατηρηθεί μέσω του τυμπανικού υμένα. Το αίτιο της απόφραξης μπορεί να είναι μεγεθυμένος αδενοειδής ιστός στο φάρυγγα, φλεγμονή στο φάρυγγα, όγκοι στην περιοχή του φάρυγγα ή αλλεργία.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ: Τα ρινικά αποσυμφορητικά μπορεί να παράσχουν ανακουφιση των συμπτωμάτων. Η χρήση αντιβιοτικών είναι αμφιλεγόμενη. Η αδενοειδεκτομή και η αμφίπλευρη μυριγγεκτομή είναι απαραίτητη εάν τα συμβατικά μέτρα, περιλαμβανομένου της εισαγωγής ενός σωλήνα αερισμου ή τυμπανοστομίας, δεν είναι αποτελεσματικά. Η αδενοειδεκτομή δεν συστήνεται σε παιδιά κάτω των 4 ετών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η τυπική χρήση σωλήνων αερισμοΰ, ως τμήμα της αρχικής θεραπείας για τη μέση ωτίτιδα δεν συστήνεται. Η χρήση τους θα πρέπει να φυλάσσεται για επίμονες ή υπότροπες λοιμώξεις που δεν αποκρίνονται στην κατάλληλη θεραπεία.

Συνώνυμο

allergic otitis media, nonsuppurative otitis media, secretory otitis media, serous otitis media