Αγγλικός όρος

transmissible spongiform encephalopathy

Ορισμός

Νευρολογικές διαταραχές που χαρακτηρίζονται από ταχέως εξελισσόμενη άνοια ή από απότομη εμφάνιση ψυχιατρικών διαταραχών, συνοδευόμενες συχνά από μυόκλονο, αταξία και αφασία. Ο θάνατος μπορεί να επέλθει εντός μηνών από την έναρξη. Οι παθήσεις αυτές θεωρείται ότι οφείλονται σε λοιμογόνες πρωτεΐνες που ονομάζονται prions. Παραδείγματα αποτελούν η νόσος kuru, η νόσος των τρελών αγελάδων (σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών) και η νόσος Creutzfeld- Jakob.

Κύριος όρος

encephalopathy