Αγγλικός όρος

embryo transfer

Ορισμός

Η μεταφορά εμβρύων στην κοιλότητα της μήτρας μέσω του κόλπου μετά από τεχνητή γονιμοποίηση (IVF), ή, στην περίπτωση της ενδοσαλπιγγικής μεταφοράς γαμετών (GIFT), στις σάλπιγγες. Η γονιμοποίηση επιτυγχάνεται συνήθως με την τοποθέτηση του ωαρίου και του σπέρματος σε σωλήνα με ειδικό θρεπτικό υλικό.