Αγγλικός όρος

liver transplantation

Ορισμός

Η χειρουργική εμφύτευση ενός ηπατικού μοσχεύματος σε έναν ασθενή με ηπατοπάθεια τελικού σταδίου, είτε αυτή οφείλεται σε αλκοολική κίρρωση, χρόνιες χολοστατικές νόσους, χρόνια ή κεραυνοβόλο ηπατίτιδα είτε σε τοξική καταστροφή του ήπατος. Μετά την επέμβαση πρέπει να ληφθούν ανοσοκατασταλτικά φάρμακα (όπως η κυκλοσπορίνη) για την αποτροπή της απόρριψης του μεταμοσχευμένου οργάνου. Με τη βέλτιστη περίθαλψη, περίπου το 75% των μοσχευμάτων ήπατος παραμένουν λειτουργικά μετά το 1ο έτος. Οι ασθενείς με HIV ή μη- ελεγχόμενες συστηματικές λοιμώξεις, μεταστατικό καρκίνο, αλκοολισμό ή άλλες βαριές καρδιακές, πνευμονικές ή νευρολογικές νόσους δεν αποτελούν υποψηφίους για την επέμβαση. Στις ΗΠΑ, εκτελούνται ετησίως περίπου 4.000 μεταμοσχεύσεις ήπατος.