Αγγλικός όρος

angiotensin- converting enzyme

Ορισμός

Ένζυμο, το οποίο φυσιολογικά ανευρίσκεται στο ενδοθήλιο των τριχοειδών σε όλο το αγγειακό σύστημα. Μετατρέπει την αγγειοτασίνη Ι (που αποτελεί μέρος του μηχανισμού ρενίνης-αγγειοτασίνης-αλδοστερόνης του νεφρού) σε αγγειοτασίνη ΙΙ, που αποτελεί και το τελικό στάδιο του μηχανισμού ρενίνης- αγγειοτασίνης. Η τελευταία διεγείρει την έκκριση αλδοστερόνης και συνεπώς την κατακράτηση νατρίου.

Συντομογραφία

ACE

Κύριος όρος

enzyme