Αγγλικός όρος

metabolic encephalopathy

Ορισμός

Οποιαδήποτε μεταβολή της εγκεφαλικής λειτουργίας ή του επιπέδου συνείδησης που προέρχεται από την ανεπάρκεια άλλων εσωτερικών οργάνων. Ενδονο-σοκομειακά, η μεταβολική εγκεφαλοπάθεια αποτελεί μία από τις συχνότερες αιτίες μεταβολής του επιπέδου συνείδησης. Η νεφρική ανεπάρκεια, η ηπατική βλάβη, οι διαταραχές των ηλεκτρολυτών ή της οξεοβασικής ισορροπίας, η υποξία, η υπερκαπνία ή η ανεπαρκής εγκεφαλική άρδευση που οφείλεται σε καρδιακή ανεπάρκεια αποτελούν μερικά μόνο παραδείγματα ιατρικών καταστάσεων που μπορούν να οδηγήσουν σε αναστρέψιμη εγκεφαλοπάθεια.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ Σύγχυση, ευερεθιστότητα, σπασμοί και κώμα αποτελούν συνήθη ευρήματα.

Κύριος όρος

encephalopathy