Αγγλικός όρος

metabolic equivalent

Ορισμός

Μια μονάδα που χρησιμοποιείται για να μετρήσει το μεταβολικό κόστος της φυσικής δραστηριότητας. Ένα MET ισοδυναμεί με την πρόσληψη 3,5 ml οξυγόνου ανά kg βάρους σώματος ανά λεπτό.

Συντομογραφία

MET

Κύριος όρος

equivalent