Αγγλικός όρος

postoperative period

Ορισμός

Οι πρώτες ώρες και μέρες μετά από μια χειρουργική επέμβαση.

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ: κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου, οι ασθενείς εμφανίζουν σημαντικό άλγος, δυσχέρεια στην κίνηση, ναυτία, έμετο, και αλλαγές στη διατροφική τους κατάσταση και το ισοζύγιο των υγρών. Οι ασθενείς ενδέχεται επίσης να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο λοίμωξης από το χειρουργικό τραύμα και από τους μόνιμους καθετήρες. Άλλες καταστάσεις υψηλού κινδύνου μετά την επέμβαση περιλαμβάνουν την καρδιακή προσβολή, το εγκεφαλικό επεισόδιο, το παραλήρημα, την αιμορραγία, την υπερπηκτικότητα, τις ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων, το πεπτικό έλκος και την κατάθλιψη.

Κύριος όρος

period