Αγγλικός όρος

metric system

Ορισμός

Ένα σύστημα μέτρων και σταθμών βασισμένο στο μέτρο (περίπου 39,37 ίντσες) ως μονάδα μέτρησης μήκους, το γραμμάριο (περίπου 15,432 grains-ελάχιστη μονάδα βάρους) ως μονάδα μέτρησης βάρους και το λίτρο (περίπου 1,057 quarts υγρού ή 0,908 quarts ξηρού βάρους) ως μονάδα μέτρησης του όγκου.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ: (Κατά προσέγγιση) για να μετατραπούν τα γραμμάρια σε grains, πολλαπλασιάζονται τα γραμμάρια με το 15. Για να μετατραπούν τα grains σε γραμμάρια, διαιρούνται με το 15. Για να μετατραπούν τα γραμμάρια σε σταθμικές ουγκιές (oz), διαιρούνται με 28,35. Για να μετατραπούν οι ουγκιές υγρού σε χιλιοστόλιτρα πολλαπλασιάζονται με το 30.