Αγγλικός όρος

nonbacterial thrombotic endocarditis

Ορισμός

Η παρουσία στις καρδιακές βαλβίδες εκβλαστήσεων που δεν προκαλούνται από βακτήρια αλλά από τη συσσώρευση αιμοπεταλίων και ινικής. Η NBTE παρατηρείται χαρακτηριστικά σε σοβαρές περιπτώσεις συστηματικού ερυθηματώδους λύκου, φυματίωσης ή κακοήθειας. Οι εκβλαστήσεις της NBTE προκαλούν εύκολα εμβολισμούς, δημιουργώντας έμφρακτα σε άλλα όργανα.

Συντομογραφία

NBTE

Κύριος όρος

endocarditis