Αγγλικός όρος

mitral regurgitation

Ορισμός

Παλινδρόμηση αίματος από την αριστερά κοιλία στον αριστερό κόλπο, λόγω ατελούς σύγκλισης της μιτροειδικής (διγλώχινας) βαλβίδας. Μπορεί να οφείλεται σε συγγενείς ανωμαλίες της βαλβίδας, διαταραχές συνδετικού ιστού (π.χ. σύνδρομο Marfan), λοιμώδη ενδοκαρδίτιδα, ισχαιμική βλάβη της βαλβίδας ή των υποστηρικτικών της χορδών, ρευματική βαλβιδοπάθεια ή άλλες εκφυλιστικές παθήσεις. Συγγενής καρδιακή ανεπάρκεια ή κολπική μαρμαρυγή μπορεί να είναι οι επιπλοκές μίας σοβαρής μιτροειδικής π.. Ο βαθμός της παλινδρόμησης μπορεί επίσης να εκτιμηθεί υπερηχοκαρδιογραφικά ή με άλλες διαγνωστικές μεθόδους (π.χ αγγειογραφικά). Βαλβιδοπλαστική ή χειρουργική αντικατάσταση της βαλβίδας μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς επιδιόρθωση του ελλείμματος.

Συντομογραφία

MR

Κύριος όρος

regurgitation