Αγγλικός όρος

mitral stenosis

Ορισμός

Στένωση του στομίου της μιτροειδούς βαλβίδας με απόφραξη της αιματικής ροής από τον αριστερό κόλπο στην αριστερή κοιλία. Στους περισσότερους ενήλικες, παλαιές προσβολές ρευματικής καρδίτιδας είναι υπεύθυνες για τη βλάβη. Λιγότερο συχνά, η μιτροειδική στένωση μπορεί να είναι παρούσα στη γέννηση (νόσος Lutembacher) ή μπορεί να αναπτυχθεί, καθώς η μιτροειδής βαλβίδα ασβεστοποιείται με την ηλικία.

Η ανωμαλία της βαλβίδας μπορεί να προδιαθέσει τους ασθενείς σε λοιμώδη ενδοκαρδίτιδα· σε διάταση του αριστερού κόλπου και κολπικές αρρυθμίες· ή σε αριστερή κοιλιακή ανεπάρκεια.

Συντομογραφία

MS