Αγγλικός όρος

uterine hemorrhage

Ορισμός

Αιμορραγία στην κοιλότητα της μήτρας. Οι 3 τύποι παθολογικής μητρορραγίας είναι η ιδιοπαθής μητρορραγία (αιμορραγική μητροπάθεια) που εμφανίζεται σε νόσο της πυέλου, της μήτρας ή του τραχήλου· η αιμορραγία που εμφανίζεται στη διάρκεια του τοκετού· και η αιμορραγία της λοχείας που εμφανίζεται αμέσως μετά το τρίτο στάδιο του τοκετού. Η τελευταία μπορεί να οφείλεται σε ρήξεις ή χάλαση της μήτρας, αιμάτωμα ή κατακράτηση προϊόντων της σύλληψης που περιλαμβάνουν τον πλακούντα ή τμήματα μεμβρανών.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Κοινές αιτίες είναι το τραύμα· οι συγγενείς ανωμαλίες· παθολογικές διαδικασίες όπως είναι οι όγκοι· οι λοιμώξεις, ειδ. της γαστρεντερικής, της αναπνευστικής και της ουρογεννητικής οδού· και οι γενικευμένες αγγειακές διαταραχές, όπως είναι η πορφύρα και οι ανεπάρκειες παραγόντων πήξης. Η αιμορραγία μπορεί επίσης να οφείλεται σε πρώιμη αποκόλληση του πλακούντα, ειδικά με εξαγγείωση στο μυϊκό ιστό της μήτρας και σε κατακράτηση προϊόντων της σύλληψης μετά από αποβολή ή τοκετό.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ: Η εφαρμογή ενός επιθέματος δίκην ομπρέλας ασκεί πίεση στις αρτηρίες που αιματώνουν τη μήτρα. Όταν το υπερηχογράφημα αποκαλύψει ότι θραύσματα κατακρατημένου πλακούντα είναι η αιτία της αιμορραγίας, συνήθως αφαιρούνται είτε με αναρρόφηση είτε με χειρουργική απόξεση. Αν η μήτρα είναι χαλαρή, μπορεί συνήθως να διεγερθεί για να συσπαστεί, χορηγώντας ενδοφλεβίως ωκυτοκίνη. Η ασθενής μπορεί να χρειαστεί μετάγγιση και σε κάποιες περιπτώσεις χειρουργική επέμβαση για να προληφθεί η θανατηφόρος αιμορραγία.

Κύριος όρος

hemorrhage