Αγγλικός όρος

mitosis

Ορισμός

Τύπος κυτταρικής διαίρεσης των σωματικών κυττάρων, στον οποίο κάθε θυγατρικό κύτταρο περιέχει τον ίδιο αριθμό χρωμοσωμάτων με το γονικό κύτταρο. Η μίτωση είναι η διαδικασία μέσω της οποίας το σώμα αυξάνεται και τα νεκρά σωματικά κύτταρα αντικαθίστανται. Η μίτωση είναι μια συνεχής διαδικασία που διαιρείται σε τέσσερις φάσεις: πρόφαση, μετάφαση, ανάφαση και τελόφαση.

Βλ.: εικόνα, meiosis.


Πρόφαση: Τα κοκκία χρωματίνης του πυρήνα χρωματίζονται πιο πυκνά και οργανώνονται σε χρωμοσώματα. Αυτά πρώτα εμφανίζονται σαν μακριά ινίδια, που το καθένα αποτελείται από δύο πανομοιότυπες χρωματίδες, που προκύπτουν από διπλασιασμό του DNA. Κάθε ζεύγος χρωματίδων είναι ενωμένο στην περιοχή που καλείται κεντρομερίδιο, το οποίο μπορεί να βρίσκεται κεντρικά ή προς το ένα άκρο. Καθώς η πρόφαση προχωρά, τα χρωμοσώματα γίνονται βραχύτερα και πιο συμπαγή και βάφονται πυκνά. Η πυρηνική μεμβράνη και οι πυρηνίσκοι εξαφανίζονται. Συγχρόνως το κεντριόλιο διχάζεται σε δύο θυγατρικά κεντριόλια, που το καθένα περιβάλλεται από το κεντροσφαιρίδιο και μετακινούνται στους αντίθετους πόλους του κυττάρου. Είναι συνδεδεμένα με πρωτοπλασματικά ινίδια, τα οποία σχηματίζουν μια αχρωματική άτρακτο.

Μετάφαση: Τα χρωμοσώματα (ζεύγη χρωματίδων) ευθυγραμμίζονται σε ένα ισημερινό επίπεδο, στο μέσο της απόστασης μεταξύ των δύο κεντριολίων.

Ανάφαση: Οι χρωματίδες (που τώρα καλούνται θυγατρικά χρωμοσώματα) αποκλίνουν και μετακινούνται προς τα σύστοιχά τους κεντροσώματα. Ο τερματισμός της μετανάστευσής τους σημαίνει την αρχή της επόμενης φάσης.

Τελόφαση: Τα χρωμοσώματα στον κάθε πόλο της ατράκτου υφίστανται αλλαγές που είναι αντίστροφες αυτών της πρόφασης, με το καθένα να μετατρέπεται σε ένα μακρύ, χαλαρά περιελιγμένο νήμα. Η πυρηνική μεμβράνη ανασχηματίζεται και οι πυρηνίσκοι επανεμφανίζονται. Τα περιγράμματα των χρωμοσωμάτων εξαφανίζονται και η χρωματίνη εμφανίζεται σαν κοκκία διασπαρμένα σε όλο τον πυρήνα και συνδεδεμένα με ένα αραιά χρωματισμένο δίκτυο. Το κυτταρόπλασμα χωρίζεται σε δύο τμήματα, γεγονός που οδηγεί σε δύο πλήρη κύτταρα. Αυτό επιτυγχάνεται στα ζωικά κύτταρα με περίσφιγξη στην περιοχή του ισημερινού· στα φυτικά κύτταρα, μια κυτταρική πλάκα σχηματίζεται στην ίδια περιοχή και γίνεται το νέο κυτταρικό τοίχωμα. Η περίοδος μεταξύ δύο διαδοχικών διαιρέσεων καλείται μεσόφαση.

Η μίτωση είναι ιδιαίτερα σημαντική στο ότι τα γονίδια διανέμονται ισάξια σε κάθε θυγατρικό κύτταρο και ο διπλοειδής αριθμός χρωμοσωμάτων διατηρείται σε όλα τα σωματικά κύτταρα ενός οργανισμού.

Πληθυντικός

πληθ. mitoses

Ετυμολογία

[" + -osis, κατάσταση]

Υπώνυμος όρος

Υπώνυμοι Όροι:
heterotypic mitosis
homeotypic mitosis