Αγγλικός όρος

enteric nervous system

Ορισμός

Τα εκατομμύρια των νευρικών ινών του πεπτικού σωλήνα, που διατάσσονται στο υποβλεννογόνιο και στο μυεντερικό πλέγμα, και τα οποία ρυθμίζουν την κινητικότητα και τις εκκρίσεις του γαστρεντερικού σωλήνα. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ) μέσω συμπαθητικών και παρασυμπαθητικών οδών, μπορεί όμως να λειτουργήσει και ανεξάρτητα από το ΚΝΣ.