Αγγλικός όρος

nervous system

Ορισμός

Ένα από τα ρυθμιστικά συστήματα, αποτελούμενο από εκατομμύρια νευρώνων οργανωμένων σε ακριβείς οδούς για τη μετάδοση ηλεκτροχημικών ώσεων και από κύτταρα της νευρογλοίας τα οποία έχουν ποικίλες λειτουργίες περιλαμβανομένης της κατασκευής ελύτρων μυελίνης των νευρώνων. Αποτελείται από τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό (κεντρικό νευρικό σύστημα, ΚΝΣ) και τα κρανιακά και νωτιαία νεύρα (περιφερειακό νευρικό σύστημα), που περιλαμβάνουν τα νεύρα του αυτόνομου νευρικού συστήματος και τα γάγγλιά του.

Βλ: autonomic nervous system· central nervous system.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Οι υποδοχείς ανιχνεύουν εξωτερικές και εσωτερικές μεταβολές και μεταδίδουν ώσεις κατά μήκος αισθητηρίων νεύρων στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Οι υποδοχείς ανευρίσκονται στο δέρμα, στους μύες και στις αρθρώσεις, στα σπλάγχνα και στα όργανα των ειδικών αισθήσεων: τον οφθαλμό, το αυτί και τα όργανα της γεύσης και της όσφρησης. Το κεντρικό νευρικό σύστημα χρησιμοποιεί αυτή την αισθητήρια πληροφορία προκειμένου να ξεκινήσει τις απαραίτητες αντιδράσεις στις μεταβολές, αντανακλαστικά τα οποία εμπλέκουν μυϊκή σύσπαση ή αδενική έκκριση, ή εκούσιες κινήσεις σε όλες των οποίων μεσολαβούν κινητικοί νευρώνες. Μια εξειδικευμένη λειτουργία του εγκεφάλου είναι η ολοκλήρωση, ανάλυση και αποθήκευση της πληροφορίας για μετέπειτα πιθανή χρήση, αυτή η λειτουργία είναι η μάθηση και η μνήμη.