Αγγλικός όρος

nicotine

Ορισμός

Δηλητηριώδες, λίαν εθνοτικό αλκαλοειδές το οποίο εντοπίζεται σε όλα τα τμήματα του φυτού του καπνού, αλλά ιδιαίτερα στα φύλλα Όταν είναι καθαρή, είναι άχρωμο ελαιώδες υγρό με ελάχιστη οσμή αλλά οξεία, καυστική γεύση. Με την έκθεση στον αέρα, ή σε ανεπεξέργαστα υλικά, αποκτά βαθύ καστανό χρώμα με τη χαρακτηριστική οσμή του καπνού. Τα τσιγάρα, τα πούρα, και ο μασώμενος καπνός περιέχουν κυμαινόμενα ποσά νικοτίνης. Κατά τη διάρκεια του καπνίσματος, τα επίπεδα νικοτίνης στο αίμα ανέρχονται σε 10 ως 15 δευτερόλεπτα μετά την κάθε εισπνοή. Η μέση ημερήσια λήψη νικοτίνης ενός ατόμου, ποικίλει με τον αριθμό και τον τύπο προϊόντων καπνού που χρησιμοποιούνται, το βάθος της εισπνοής και οποιαδήποτε παθητική έκθεση στο κάπνισμα. Πολλοί καπνιστές βιώνουν συμπτώματα στέρησης, όταν η ημερήσια έκθεση σε νικοτίνη πέσει κάτω από τα 5mg/ημέρα

Βλ: cancer, lung cotinine, nicotine chewing gum· nicotine poisoning acute· patch, nicotine· tobacco, smokeless.To κάπνισμα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης σχετίζεται με υψηλό κίνδυνο για τη γέννηση λιποβαρών βρεφών, πρόωρο τοκετό και περινε-ογνικές πνευμονικές λοιμώσεις.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ Σε υγιή άτομα, τα οποία δεν είναι συνηθισμένα στη νικοτίνη, με τη χρήση της αναφέρονται συνήθως ναυτία, έμεση, ζάλη, πονοκέφαλος, διαταραχές ύπνου και εφίδρωση.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ Θεραπεία αντικατάστασης της νικοτίνης, χορηγούμενη στη μορφή τσίκλας, ρινικού εκνεφώματος, διαδερμικού επιθέματος ή εισπνευστήρα μπορεί να βοηθήσει τους αποφασισμένους καπνιστές να απόσχουν από τη χρήση καπνού. Αυτός ο τύπος θεραπείας, πρέπει να παρέχεται σε ασθενείς, οι οποίοι έχουν συγκεκριμένα σχέδια παύσης του καπνίσματος και οι οποίοι έχουν λάβει κάποια μορφή συμβουλής, σχετικά με την παύση του καπνίσματος. Η αντικατάσταση νικοτίνης βοηθά ορισμένες φορές, στη διαχείριση ενεργής ελκώδους κολίτιδας, ιδιαίτερα σε πρώην καπνιστές με την πάθηση.

Ετυμολογία

[[Λατ. nicotiana, καπνός]