Αγγλικός όρος

Duchennes disease

Ορισμός

Εκφυλισμός των οπίσθιων ριζών και της στήλης του νωτιαίου μυελού και εκείνου του εγκεφαλικού στελέχους. Χαρακτηρίζεται από κρίσεις πόνου, προοδευτική αταξία, απώλεια αντανακλαστικών, λειτουργικές διαταραχές της ουροδόχου κύστης, του λάρυγγα και του γαστρεντερικού συστήματος καθώς και ανικανότητα. Η συγκεκριμένη διαταραχή αναπτύσσεται σε συνδυασμό με σύφιλη, ενώ συχνότερα επηρεάζει τους μεσήλικες άνδρες.

Συνώνυμο

tabes dorsalis

Κύριος όρος

Duchenne