Αγγλικός όρος

hemoglobin H disease

Ορισμός

Μια γενετική παραλλαγή της αιμοσφαιρίνης που προκαλεί χρόνια αιμολυτική αναιμία, η οποία χαρακτηρίζεται από υπόχρωμα ερυθροκύτταρα με κυτταρικά έγκλειστα. Κάποιες φορές ονομάζεται διάμεση θαλασσαιμία.

Κύριος όρος

hemoglobin