Αγγλικός όρος

Rh blood group

Ορισμός

Ομάδα αντιγόνων στην επιφάνεια των ερυθρών αιμοσφαιρίων, παρόντα σε ποικίλο βαθμό στον ανθρώπινο πληθυσμό. Όταν ο παράγοντας Rh (συχνά ονομάζεται και αντιγόνο D) είναι παρών, η ομάδα αίματος του ατόμου ονομάζεται Rh+ (Rh θετική). Όταν ο παράγοντας Rh απουσιάζει, η ομάδα αίματος είναι Rh- (Rh αρνητική). Εάν ένα άτομο με ομάδα αίματος Rh- δεχθεί μετάγγιση με αίμα Rh, σχηματίζονται αντι-Rh αντισώματα. Επακόλουθες μεταγγίσεις με αίμα Rh+ μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρές αντιδράσεις κατά την μετάγγιση (συγκόλληση και αιμόλυση των ερυθρών αιμοσφαιρίων). Μια έγκυος, που είναι Rh-, μπορεί να ευαισθητοποιηθεί από την είσοδο στη μητρική κυκλοφορία ερυθρών αιμοσφαιρίων Rh+ εμβρύου, μετά από αποβολή, έκτοπο κύηση ή τοκετό. Σε επακόλουθες κυήσεις, εάν το έμβρυο είναι Rh+, Rh αντισώματα που παράγονται στο μητρικό αίμα μπορεί να περάσουν τον πλακούντα και να καταστρέψουν τα εμβρυϊκά κύτταρα, με αποτέλεσμα ερυθροβλάστωση του εμβρύου.