Αγγλικός όρος

support group

Ορισμός

Ασθενείς ή οικογένειες ασθενών με παρόμοια προβλήματα, όπως καρκίνο του μαστού, σκλήρυνση κατά πλάκας, αλκοολισμό ή άλλες εμπειρίες ζωής, που συνευρίσκονται προκειμένου να βοηθήσει ο ένας τον άλλο να αντιμετωπίσει τα προβλήματά του και να αναζητήσει λύσεις και τρόπους αντιμετώπισης. Η σύσταση και ο στόχος των ομάδων υποστήριξης διαφέρουν. Ορισμένες ομάδες αποτελούνται από ασθενείς που βιώνουν ή έχουν βιώσει την ίδια διαταραχή. Οι συζητήσεις συχνά επικεντρώνονται στις σύγχρονες θεραπείες, στις διαθέσιμες πηγές για βοήθεια και στο τι μπορούν να κάνουν τα άτομα αυτά για τη βελτίωση ή τη διατήρηση της υγείας τους. Άλλες ομάδες αφορούν εκείνους που έχουν βιώσει το ίδιο ψυχολογικό και συναισθηματικό τραύμα, όπως τα θύματα βιασμού ή άτομα που απώλεσαν κάποιο αγαπημένο πρόσωπο. Τα πλεονεκτήματα που περιγράφονται από τους συμμετέχοντες περιλαμβάνουν την επίγνωση του ότι δεν είναι μόνοι, αλλά και άλλα άτομα έχουν βιώσει τα ίδια ή παρόμοια προβλήματα και έχουν μάθει να τα αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά. grouping ομαδοποίηση. Η ταξινόμηση των ατομικών γνωρισμάτων με βάση ένα κοινό χαρακτηριστικό.

Κύριος όρος


group