Αγγλικός όρος

support groups

Ορισμός

Ομάδες ατόμων με όμοιες ανησυχίες τα οποία συναντώνται για να συζητήσουν σχετικά με τα προβλήματα ή τις ασθένειές τους. H σύνθεση και το θέμα των ομάδων υποστήριξης ποικίλλει. Κάποιες ομάδες αποτελούνται από ασθενείς που βιώνουν ή βίωσαν την ίδια πάθηση ή διαταραχή, και πιθανώς να περιλαμβάνουν συγγενείς των ασθενών. Οι συζητήσεις συχνά επικεντρώνονται στις σύγχρονες θεραπείες, στις διαθέσιμες πηγές βοήθειας και σε αυτά που μπορούν να κάνουν τα ίδια τα άτομα ώστε να βελτιώσουν και να διατηρήσουν την υγεία τους ή να προσαρμοστούν στην ασθένεια, την αναπηρία ή την κατάστασή τους. Άλλες ομάδες άτομα που βίωσαν ψυχολογικά ή συναισθηματικά τραύματα, όπως είναι τα θύματα βιασμών ή άτομα που έχουν απολέσει αγαπημένα πρόσωπα. Ένα από τα οφέλη που αποκομίζουν τα μέλη των ομάδων αυτών είναι η γνώση ότι δεν είναι μόνοι τους αλλά ότι και άλλοι έχουν βιώσει το ίδιο πρόβλημα και έμαθαν να το αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά.

Κύριος όρος

support