Αγγλικός όρος

hormone

Ορισμός

1. Μία ουσία που προέρχεται από ένα όργανο, αδένα ή μέρος του σώματος και μεταφέρεται διαμέσου του αίματος σε άλλο μέρος του σώματος, διεγείροντας χημικά αυτό το μέρος να αυξήσει ή να μειώσει την λειτουργική του δραστηριότητα ή να αυξήσει ή να μειώσει την έκκριση μιας άλλης ορμόνης.

2. Η έκκριση των ενδοκρινών αδένων (π.χ., ινσουλίνη από το πάγκρεας).

Ετυμολογία

[Ελλ. hormon, ωθώ σε]

Υπώνυμος όρος

adaptive hormone
adrenocortical hormone
adrenocorticotropic hormone
adrenomedullary hormone
androgenic hormone
anterior pituitary hormone
antidiuretic hormone
bioidentical natural hormone
bioidentical synthetic hormone
calcitonin hormone
corpus luteum hormone
cortical hormone
corticotropin-releasing hormone
counterregulatory hormone
digestive hormone
estrogenic hormone
follicle-stimulating hormone
follicle-stimulating hormone releasing hormone
gastric hormone
gonadotrophic hormone
gonadotropic hormone
gonadotropin-releasing hormone
growth hormone
growth hormone releasing hormone
human placental lactogen hormone
immunoregulatory hormone
inhibitory hormone
interstitial cell-stimulating hormone
intestinal hormone
lipolytic hormone
luteal hormone
luteinizing hormone
luteinizing hormone-releasing hormone
luteotropic hormone
melanocyte-stimulating hormone
ovarian hormone
pancreatic hormone
parathyroid hormone
placental hormoneposterior pituitary hormone
progestational hormone
releasing hormone
sex hormone
somatotropic hormone
somatotropin-releasing hormone
synthetic human growth hormone
testicular hormone
thyroid hormone
thyroid-simulating hormone
thyrotropic hormone
thyrotropin-releasing hormone