Αγγλικός όρος

truth serum

Ορισμός

Ένα από τα φάρμακα που υποθετικά η δράση τους είναι να προκαλούν ένα άτομο μέσω ερωτήσεων να μιλήσει ελεύθερα και χωρίς αναστολή. Στην πραγματικότητα, δεν χορηγείται ορός, αλλά ένα βαρβιτουρικό βραχείας δράσης ή βενζοδιαζεπίνη ενδοφλέβια. Η αξιοπιστία των πληροφοριών που αποκτώνται είναι αμφισβητήσιμη.