Αγγλικός όρος

testicular cancer, germ-cell

Ορισμός

Μια ομάδα κακοήθων ασθενειών των όρχεων που περιλαμβάνουν χοριοκαρκινώματα, εμβρυικά καρκινώματα, σεμινώματα, σπερματοκυστικά σεμινώματα, όγκους της φυλετικής χορδής, τερατώματα, και όγκους με μείγματα πολλών διαφορετικών κακοηθών κυτταρικών τύπων.