Αγγλικός όρος

scarlet fever

Ορισμός

Οξεία, μεταδοτική ασθένεια η οποία χαρακτηρίζεται από φαρυγγίτιδα και ερυθρά εξανθήματα και ερυθήματα. Προκαλείται από την Α ομάδα β-αιμολυτικών στρεπτοκόκκων και συνήθως προσβάλει παιδιά ηλικίας 3 έως και 15 ετών.

Βλ.: Παράρτημα Νοσηλευτικών Διαγνώσεων.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Η ασθένεια προκαλείται από πολλά στελέχη (περισσότερα από 40) της Α ομάδας β-αιμολυτικών στρεπτοκόκκων τα οποία παράγουν μια ερυθρογόνο τοξίνη.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ Κατόπιν περιόδου επώασης 1 έως 7 ημερών τα παιδιά αναπτύσσουν πυρετό, ρίγη, έμετο, κοιλιακό πόνο και γενική αδιαθεσία. Ο φάρυγγας και οι αμυγδαλές πρήζονται ενώ παράγεται και έκκριμα. Αρχικά η γλώσσα είναι λευκή με διογκωμένους ερυθρούς κάλυκες. Μετά από 5 ημέρες το λευκό εξαφανίζεται και η γλώσσα αποκτά τη μορφή ερυθρής φράουλας. Εστιακά εξανθήματα με υφή γυαλόχαρτου εμφανίζονται στον κορμό εντός 12ώρου από την έναρξη του πυρετού. Στις πτυχές των αγκώνων εμφανίζονται αχνές γραμμές γνωστές ως γραμμές του Pastia και οι οποίες χαρακτηρίζουν την ασθένεια στην πλήρη έξαρσή της. Εντός αρκετών ημερών αρχίζει η απολέπιση του δέρματος η οποία δύναται να διαρκέσει περίπου 3 εβδομάδες.

ΕΠΩΑΣΗ: Η περίοδος επώασης δεν είναι ποτέ μικρότερη των 24 ωρών. Ενδέχεται να κυμαίνεται μεταξύ 1 και 3 ημερών σπανίως δε διαρκεί μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ: Η οστρακιά αντιμετωπίζεται με χορήγηση πενικιλίνης επί 10ημέρου. Η θεραπεία πρέπει να ακολουθείται καθ ολοκληρία προκειμένου να αποφευχθεί ρευματικός πυρετός ή σπειραματονεφρίτιδα. Γενικώς τα παιδιά απομονώνονται από τα βρέφη έως ότου τους χορηγηθεί πενικιλλίνη για διάστημα 24 ωρών.

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ: Οι γονείς παιδιών με οστρακιά διδάσκονται σχετικά με τη σημασία της απομόνωσης των ασθενών για τουλάχιστον 24 ώρες από την έναρξη της αντιβίωσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο σχολαστικό καθαρισμό των χεριών. Οι γονείς επίσης συμβουλεύονται για τη σημασία της χορήγησης της συνταγογραφημένης αντιβίωσης για όλη τη διάρκεια της θεραπείας ακόμα και αν ο ασθενής παρουσιάζει εμφανή βελτίωση. Επειδή το παιδί ενδέχεται να είναι νευρικό και ανήσυχο οι γονείς εκπαιδεύονται σε μεθόδους ενθάρρυνσης της κατάκλισης και της ξεκούρασης. Το παιδί πρέπει να μένει απασχολημένο με βιβλία κατάλληλα για την ηλικία του, παιχνίδια και παρακολούθηση τηλεόρασης.

Συνώνυμο

scarlatina

Ετυμολογία

[Λατ. scarlatum, κόκκινος]