Αγγλικός όρος

acute pharyngitis

Ορισμός

Φλεγμονή με άλγος του φάρυγγα.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν κακουχία, πυρετό, δυσφαγία, άλγος στο φάρυγγα και δυσκαταποσία.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ Η τοπική θεραπεία περιλαμβάνει τις γαργάρες, τις παστίλιες και την τοπική χορήγηση φαρμάκων στον στοματοφάρυγγα. Η γενική θεραπεία περιλαμβάνει την κατάκλιση, την επαρκή χορήγηση υγρών και τα αναλγητικά. Αν υπάρχει ένδειξη βακτηριακής λοίμωξης, θα πρέπει να χορηγηθεί ένα κατάλληλο αντιβιοτικό.

Κύριος όρος

pharyngitis