Αγγλικός όρος

acute inflammation

Ορισμός

Η πρώιμη απάντηση του ιστι-κού τραυματισμού, που χαρακτηρίζεται από εισροή λευκών αιμοσφαιρίων και φλεγμονωδών διαμεσολαβητών στους καταστραμμένους ιστούς. Το μεγαλύτερο μέρος της απάντησης πραγματοποιείται σε 12 με 24 ώρες.

Κύριος όρος

inflammation