Αγγλικός όρος

acute bacterial endocarditis

Ορισμός

Λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα ταχείας έναρξης, συνήθως από μερικές ημέρες έως 2 εβδομάδες. Η λοίμωξη προκαλείται συνήθως από παθογόνα μικρόβια όπως ο χρυσίζων σταφυλόκοκκος, ο οποίος μπορεί να εισβάλλει ταχέως και να καταστρέψει τις βαλβίδες και να δώσει μεταστάσεις σε άλλα όργανα και ιστούς.

Συντομογραφία

ABE

Κύριος όρος

endocarditis