Αγγλικός όρος

ethylene oxide

Ορισμός

Μια χημική ένωση, C2H4O, η οποία στην αέρια κατάσταση χρησιμοποιείται για την αποστείρωση υλικών που δεν μπορούν να αντέξουν τη θερμότητα ή τον ατμό. Χρησιμοποιείται ακόμη και ως μέσο καπνισμού.

Συντομογραφία

EtO

Κύριος όρος

ethylene