Αγγλικός όρος

acute abscess

Ορισμός

Ένα απόστημα που σχετίζεται με σημαντική φλεγμονή, παράγοντας έντονη θερμότητα, ερυθρότητα, οίδημα και σφύζοντα πόνο. Ο ιστός πάνω από το απόστημα επαίρεται, γίνεται μαλακός και τελικά ασταθής και χάνει το χρώμα του καθώς το απόστημα σχηματίζει μια κεφαλή (εστιάζεται). Ένα απόστημα μπορεί να διαρραγεί αυτόματα ή να παροχετευθεί μέσω μιας τομής. Εάν μείνει αθεράπευτο, τα παθογόνα μπορούν να διαχυθούν σε γειτονικούς ιστούς ή σε άλλα μέρη του σώματος μέσω του αίματος. Εμφάνιση ή αύξηση πυρετού μπορεί να υποδεικνύει σήψη. Βλ.: εικόνα.

Κύριος όρος

abscess