Αγγλικός όρος

acute urethal syndrome

Ορισμός

Σύνδρομο που αφορά τις γυναίκες και χαρακτηρίζεται από οξεία δυσουρία, συχνουρία και απουσία σημαντικής βακτηριουρίας· μπορεί να υπάρχει ή όχι πυουρία· η αιτία είναι άγνωστη, αλλά είναι σημαντικό να καθορισθεί εάν υπάρχει συγκεκριμένη βακτηριακή λοίμωξη της κύστης ή του κόλπου προκειμένου να χορηγηθούν τα κατάλληλα φάρμακα. Το σύνδρομο αναφέρεται σαν «κυστίτιδα του μήνα του μέλιτος» εξαιτίας του ότι μπορεί να παρατηρηθεί σε περιόδους έντονης σεξουαλικής δραστηριότητας. το ιστορικό της ασθένειας, συμπεριλαμβανομένων των γεγονότων που επιδεινώνουν ή περιορίζουν τα συμπτώματα. Η ένταση και η φύση του πόνου της ασθενούς, η εντόπιση της και η πιθανή αντανάκλασή του, η συχνότητα και η διάρκειά του, θα πρέπει να επιβεβαιώνονται. Η ασθενής καθοδηγείται για το πως θα πρέπει να συλλέξει «καθαρό» δείγμα κατά το μέσο της ούρησης και το πως θα πρέπει να προετοιμασθεί για την εξέταση του κόλπου. Εάν τεθεί η διάγνωση βακτηριακής κυστίτιδας ή κολπίτιδας, θα πρέπει να εξηγηθεί στην ασθενή ποια θα πρέπει να είναι τα απαραίτητα θεραπευτικά μέτρα.