Αγγλικός όρος

acute lung injury

Ορισμός

Μια κλινικά βαριά, αιφνίδια ελάττωση της πνευμονικής λειτουργίας, που χαρακτηρίζεται από διηθήσεις και στα δύο πνευμονικά πεδία και σημαντική ελάττωση του κορεσμού οξυγόνου στο αρτηριακό αίμα. Δεν υπάρχουν στοιχεία πως η κατάσταση προκαλείται από αριστερή καρδιακή ανεπάρκεια. Η κατάσταση αυτή μοιάζει με το σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας των ενηλίκων (ARDS). Όπως το ARDS, και το ALI μπορεί να είναι απειλητικό για την ζωή.

Συντομογραφία

ΑLΙ

Κύριος όρος

injury