Αγγλικός όρος

neutropenic fever

Ορισμός

Πυρετός που σχετίζεται με μη φυσιολογικά χαμηλό επίπεδο ουδετεροφίλων, συνήθως προκαλούμενο από λοίμωξη. Αυτή η κατάσταση θεραπεύεται με τη χρήση εμπειρικής αντιβιοτικής αγωγής εν αναμονή των αποτελεσμάτων των καλλιεργειών. Η ουδετεροπενία μπορεί να προκληθεί από διάφορα νοσήματα και καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων της χημειοθεραπείας, της έκθεσης σε ακτινοβολία, της απλαστικής αναιμίας, της διήθησης του μυελού των οστών από κακοήθεια και από επιπλοκές της μεταμόσχευσης μυελού των οστών. Ο κίνδυνος μιας δυνητικά απειλητικής για τη ζωή λοίμωξης είναι σημαντικός όταν ο απόλυτος αριθμός των ουδετεροφίλων είναι μικρότερος από 500/mm3.

Κύριος όρος

fever