Αγγλικός όρος

gout

Ορισμός

Μια μορφή αρθρίτιδας που χαρακτηρίζεται από την εναπόθεση μονονατριακών ουρικών κρυστάλλων στις αρθρώσεις και σε άλλους ιστούς. Μπορεί να προσβληθεί οποιαδήποτε άρθρωση, αλλά η ουρική αρθρίτιδα ξεκινά συνήθως από το γόνατο ή την πρώτη μεταταρσοφαλαγγική άρθρωση του άκρου ποδός.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: Οι περισσότεροι ασθενείς με υπερουριχαιμία είναι ασυμπτωματικοί μεταξύ των οξέων κρίσεων. Όταν αναπτύσσεται οξεία κρίση ουρικής αρθρίτιδας, συνήθως ξεκινά τη νύκτα με άλγος μέτριου βαθμού που επιτείνεται σε τέτοιο βαθμό, ώστε καμία θέση δεν ανακουφίζει τον ασθενή. Μπορεί να παρατηρηθούν χαμηλή πυρετική κίνηση και φλεγμονή της άρθρωσης.

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ: Κατά τη διάρκεια της οξείας φάσης, συνιστάται κατάκλιση τουλάχιστον για τις πρώτες 24 ώρες και οι πάσχουσες αρθρώσεις πρέπει να ανυψώνονται, να ακινητοποιούνται και να προστατεύονται με νάρθηκα. Χορηγούνται αναλγητικά. Ο ασθενής ενημερώνεται για το σύνολο των προστατευτικών μέτρων. Χορηγούνται κολχικίνη, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, πρεδνιζόνη και άλλα φάρμακα. Συνιστάται δίαιτα πτωχή σε πουρίνες και εξηγείται στον ασθενή η σημασία της σταδιακής μείωσης του σωματικού βάρους, αν η παχυσαρκία αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα. Αν παρατηρούνται τόφοι στους μαλακούς ιστούς, ο ασθενής πρέπει να χρησιμοποιεί μαλακά ρούχα για την κάλυψη των περιοχών αυτών και θα πρέπει να φροντίζει σχολαστικά το δέρμα, χρησιμοποιώντας αποστειρωμένες γάζες για την αποφυγή λοιμώξεων των ανοικτών βλαβών. Μπορεί να απαιτηθεί χειρουργική παρέμβαση για την εκτομή ή παροχέτευση των διαπυημένων ή εξελκωμένων τάφων, για τη διόρθωση παραμορφώσεων των αρθρώσεων ή για τη βελτίωση της λειτουργίας της άρθρωσης. Ακόμα και ένα μικρό χειρουργείο μπορεί να προκαλέσει κρίση ουρικής αρθρίτιδας (συνήθως εντός 24 έως 96 ωρών μετά το χειρουργείο)· για το λόγο αυτό ο ασθενής πρέπει να ενημερώνεται για τον κίνδυνο αυτό.

Υπώνυμος όρος

abarticular gout
chronic gout
lead gout
saturnine gout
tophaceous gout