Αγγλικός όρος

ear

Ορισμός

Το όργανο της ακοής και της ισορροπίας. Το αυτί αποτελείται από το έξω, το μέσο και το έσω τμήμα, και νευρώνεται από το όγδοο κρανιακό νεύρο.

Η οδός της ακοής έχει ως εξής: το πτερύγιο διοχετεύει τα ακουστικά κύματα από το περιβάλλον, τα οποία στη συνέχεια μέσω του έξω ακουστικού πόρου μεταδίδονται στον τυμπανικό υμένα, κάνοντας τη λεπτή αυτή επιθηλιακή μεμβράνη να πάλλεται. Οι παλμικές κινήσεις μεταδίδονται στα ακουστικά οστάρια του μέσου ωτός, τη σφύρα, τον άκμονα και τον αναβολέα, και στη συνέχεια στην περιλέμφο και στην ενδολέμφο του λαβυρίνθου του έσω ωτός. Οι υποδοχείς αποτελούν τμήμα του οργάνου του Cortib παράγουν νευρικές ώσεις, που μεταδίδονται μέσω του κοχλιακού κλάδου του όγδοου κρανιακού (ή ακουστικού) νεύρου στο ελικοειδές γάγγλιο και στις ακουστικές οδούς του εγκεφάλου. Οι ακουστικές περιοχές εδράζονται στους κροταφικούς λοβούς. Το φυσιολογικό ανθρώπινο αυτί ανταποκρίνεται σε μια ποικιλία ήχων, με συχνότητες που ποικίλλουν από 20 έως 20.000 Hz. Είναι πιο ευαίσθητο, ωστόσο, σε ήχους με συχνότητες που εμπίπτουν στο εύρος των 1500-3000 Hz, που αποτελεί και το εύρος συχνότητας της ανθρώπινης ομιλίας.

Οι υποδοχείς της ισορροπίας βρίσκονται στο ελλειπτικό και στο σφαιρικό κυστίδιο, καθώς και στους ημικύκλιους σωλήνες του έσω ωτός. Νευρώνoνται από τον αιθουσαίο κλάδο του όγδοου κρανιακού νεύρου. Ώσεις από το ελλειπτικό και το σφαιρικό κυστίδιο παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη θέση της κεφαλής και αυτές από τους ημικύκλιους σωλήνες σχετικά με την ταχύτητα και την κατεύθυνση της κίνησης στις τρεις διαστάσεις.

Ετυμολογία

(Αγγλ. Σαξ. ear)

Υπώνυμος όρος

Blainville's ear
Cagot ear
cauliflower ear
darwinian ear
external ear
foreign bodies in ear
glue ear
inner ear
internal ear
middle ear
Mozart ear
nerve supply of ear
outer ear
pierced ear
surfer's ear
swimmer's ear