Αγγλικός όρος

endothelium- derived relaxing factor

Ορισμός

Ένας αγγειοδιασταλτικός παράγοντας που απελευθερώνεται από το αγγειακό ενδοθήλιο. Προάγει τη χάλαση των λείων μυϊκών ινών των αγγείων και την αναστολή της συγκόλλησης και συσσώρευσης των αιμοπεταλίων. Όταν η φυσιολογική λειτουργία του ενδοθηλίου διαταράσσεται από μηχανικό τραυματισμό, υπέρταση, υπερχοληστερολαιμία ή αθηροσκλήρωση, απελευθερώνεται μικρότερη ποσότητα EDRF και επομένως ελαττώνεται και η αναστολή της συγκόλλησης των αιμοπεταλίων. Επιπρόσθετα, τα διαταραγμένα αγγεία συσπώνται. Τα φαινόμενα αυτά διευκολύνουν το σχηματισμό θρόμβων.

Συντομογραφία

EDRF