Αγγλικός όρος

risk factor

Ορισμός

Ένα περιβαλλοντικό, χημικό, ψυχολογικό, φυσιολογικό ή γενετικό στοιχείο που προδιαθέτει ένα άτομο να αναπτύξει μια ασθένεια. Για παράδειγμα, οι παράγοντες κινδύνου της στεφανιαίας νόσου περιλαμβάνουν την υπέρταση, τις υψηλές συγκεντρώσεις στο αίμα λιπιδίων και χοληστερόλης, την παχυσαρκία, το κάπνισμα, το σακχαρώδη διαβήτη, την αποχή από την άθληση και το οικογενειακό ιστορικό αρτηριοσκλήρυνσης.