Αγγλικός όρος

tumor necrosis factor

Ορισμός

Μία πρωτεΐνη μεσολαβητής ή κυτταροκίνη που απελευθερώνεται πρωτογενώς από μακροφάγα και Τ λεμφοκύτταρα και βοηθά την ρύθμιση της ανοσολογικής απόκρισης καθώς και ορισμένων αιμοποιητικών λειτουργιών. έπάρχουν δύο παράγοντες: άλφα (TNFα), επίσης αποκαλείται καχεκτίνη, παράγεται από μακροφάγα, και βήτα (TNF,), αποκαλείται λεμφοτοξίνη, που παράγεται από ενεργοποιημένα CD4+ T κύτταρα. Οι λειτουργίες του TNF είναι πολύ όμοιες με αυτές της ιντερλευκίνης-1. Ένα μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι του TNFo, η ινφλιξιμάμπη, χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση ρευματοειδούς αρθρίτιδας και άλλων ασθενειών στις οποίες ο TNF προκαλεί φλεγμονώδη βλάβη.

Συντομογραφία

TNF